Kontaktní formulář

Pro pořadatele

General Manager

Martin Mitva Lukeš
Rock Music s.r.o.
Turnovská 492/2
18000 Praha 8
IČO: 03912621
Tel: 725 811 181

Technické podmínky

 • Pořadatel zajistí pódium pro uspořádání vystoupení.
 • 1x nazvučený bezdrátový mikrofon (zpěv)
 • Odposlech (monitor) – 2 boxy.
 • Funkční CD player nebo notebook pro podklady písní.
 • Profesionální zvuková aparatura adekvátní velikosti prostoru k vytvoření uměleckého výkonu.
 • Profesionální světelná aparatura adekvátní velikosti prostoru k vytvoření uměleckého výkonu.
 • Profesionální obsluha aparatur.
 • V PRŮBĚHU VYTVÁŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU SE NA PÓDIU NACHÁZÍ JEN UMĚLCI.
 • Pořadatel je povinen zajistit 2 osoby, které budou k dispozici umělcům pro naložení a vyložení hudebních nástrojů a příslušenství, a to před začátkem zvukové zkoušky a 15 minut po ukončení vystoupení, nebo případné autogramiády.
 • Umělci si zajistí vlastní dopravu.
 • Materiály pro Vaše plakáty budou dodány v elektronické podobě.
 • Pořadatel zajistí pódium pro uspořádání vystoupení, velikost a technické parametry dle Stage plánu dodaného umělci.
 • Profesionální zvuková aparatura adekvátní velikosti prostoru k vytvoření uměleckého výkonu.
 • Profesionální světelná aparatura adekvátní velikosti prostoru k vytvoření uměleckého výkonu.
 • Profesionální obsluha aparatur !!!
 • V PRŮBĚHU VYTVÁŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU SE NA PÓDIU NACHÁZÍ JEN UMĚLCI.
 • Pořadatel je povinen zajistit 2 osoby, které budou k dispozici umělcům pro naložení a vyložení hudebních nástrojů a příslušenství, a to před začátkem zvukové zkoušky a 15 minut po ukončení vystoupení, nebo případné autogramiády.
 • Umělci si zajistí vlastní dopravu.
 • Materiály pro Vaše plakáty budou dodány v elektronické podobě.

Stage plán